Thursday, November 24, 2016

As Dew on the Earth

Choose now life
It descends from heaven
as dew on the earth
as light out of darkness
It comes as a storm wind
in squalls of darkness and light
Blessed are your nights, blessed are your days
your heart, your mind, your face.

*
Nu kies dan het leven
het daalt uit de hemel
als dauw op de aarde
als licht uit het donker.
Het komt als een stormwind 
in vlagen van donker en licht
Gezegend je nachten, gezegend je dagen,
je hart,  je verstand,  je gezicht.`

Huub Oosterhuis
translation by me


Artwork by Frank Zumbach

No comments:

Post a Comment